Anslutningsbox för inkommande fiber

Den inkommande fiberkabeln kopplas till anslutningsboxen (ca 7x9x2,5 cm) som monteras på insidan av fastigheten. Utrustningen skall placeras i ett uppvärmt utrymme och på en vägg där den kan sitta i många år framöver. Exempelvis, där husets el-centrals är placerad, en garderob eller liknande, ett utrymme som inte kommer att renoveras eller byggas om på lång tid. Inte i tvättstugan. Vad gäller temperatur får rummet inte understiga 0°C eller överstiga + 45° C. Elanslutningsboxektroniken som monteras efter fiberuttaget behöver ett jordat eluttag 230 volt.

 

>Här finns en utförlig beskrivning för fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernät