Nu är vårt fibernät i drift!

Den 9 mars vid 21-tiden fick vi äntligen igång vårt fibernät i Bråta fiber!

Alla bör nu ha fått ljus i sin fiber och få ”gröna lampor” på routern när man kopplat in den.

Det första som man ska göra för att kunna komma ut på Internet är att koppla in och starta datorn samt öppna en webbläsare (browser). Man kommer då till Net at Once registreringsportal där man börjar med att registrera sig och gör de val som man önskar, t.ex. snabbare surfhastighet, flytt av telefon, mm. Dessa val kommer man även att kunna göra senare. När detta är gjort är det bara att surfa ut på nätet.

Får du inte igång din uppkoppling eller stöter på problem med din registrering har Net at Once upprättat ett särskilt journummer för oss i Bråta fiber. Detta nummer är 0470-592799 (helgfria vardagar 09-20) och kommer att finnas under en månad framåt. Vill du hellre skicka e-post är adressen kundtjanst@netatonce.se. Du kan även hitta en del svar på dina frågor på vår webbplats https:///bratanet.se under rubriken ”Frågor och svar”. Mer information om den utrustning du fått till ditt gruppabonnemang och hur den ska kopplas samman hittar du på: http://bratanet.se/dokument/Montering.pdf.

TV-utbud från Sappa
I informationsbrevet om TV-utbudet från Sappa kan man tolka att det endast ingår 18 TV-kanaler. Detta stämmer inte utan i vårt avtal har vi 22 TV-kanaler. Läs mer om detta i bifogad information. För att starta upp ert TV-abonnemang som ingår i Triple Play finns information om hur detta görs i det välkomstbrev som ni fått/kommer att få tillsammans med er TV-box. Sappa meddelar samtidigt att dom kommer att ha en kanalomläggning den 14-15 mars och kommer under dessa dagar att mycket begränsade möjligheter att aktivera nya kunder. Försök därför, om möjligt, att ringa till Sappa för aktivering antingen före den 14/3 eller efter den 15/3.

Fakturering av fibertjänsterna
När nu nätet är i drift kommer även kostnader för våra tjänster. Bråta fiber har uppdragit faktureringen av våra nättjänster och serviceavgifter till Gullspångs fibernät ekonomisk förening (GFEF). Detta innebär att fakturor på tjänsterna kommer att komma därifrån och inte ifrån Bråta fiber. Net at Once fakturerar för sina tjänster kvartalsvis i förskott, vilket innebär att alla medlemmar kommer att få sin första kvartalsfaktura för fibertjänsterna inom några dagar med betalningsdatum den 31/3. Denna faktura kommer att omfatta perioden april – juni 2016 samt resterande del av mars. Därefter kommer avgifterna att faktureras kvartalsvis. De medlemmar som har anmält en e-postadress kommer att få fakturan via e-post och övriga med vanlig pappersfaktura med fakturaavgift på 20:-/faktura.

Årsmöte måndagen den 4/4
Måndagen den 4 april kl. 18.30 är det årsmöte i Hova kommunhus. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor kring fiberuppkopplingen och de tjänster som finns. Kallelse och mer information om detta kommer i nästa vecka.

Hälsningar
/Styrelsen

Information om uppstart av vårt fibernät i Bråta fiber

Arbetet med att gräva, blåsa fiber och svetsa har pågått intensivt den senaste tiden. Vi är något försenade jämfört med vår ursprungliga plan, men nu börjar vi se slutet på arbetet framför oss och början på vår tillgång till en snabb och tillförlitlig uppkoppling.
Markförhållanden på en del ställen har varit mindre gynnsamma än beräknat och därmed tagit lite mer tid. Wikstrands maskin AB räknar med att vara klara med hela Bråta fibers nät i nästa vecka med undantag av några anslutningar som kommunen har beställt extra. För att vi ska kunna få ljus i våra fiber behöver stamnätet från oss vid Midskog via Thasse fiberförening och fram till kopplingspunkten på Göta holme i Gullspång också vara klart och det arbetet pågår också just nu och beräknas vara klart inom kort. Detta arbete utförs av Thasse fiberförening, vilket gör att vi inte kan styra över detta. När hela nätet är helt klart kommer vår kommunikationsoperatör Net at Once att koppla in sin utrustning i vårt nodhus samt i stationen i Gullspång och starta upp vårt fibernät.

Vi tror att allt detta kan vara klart och att vi har en uppstart av vårt fibernät i början av mars men återkommer med exakt datum för uppstart när vi vet.

Mediaboxar delas ut

Denna vecka har vi börjat dela ut mediaboxar (routrar) och fiberpatchkabel till de medlemmar som valt Tripple-Play, Bredband/telefoni och delårsabonnemang. Har du inte fått din box ännu kommer den till dig via områdesansvarig inom kort. Här finns en länk till instruktioner över hur utrustningen ska kopplas in och monteras: https://bratanet.se/dokument/Montering.pdf . Denna kan vara bra att ha läst igenom innan ni börjar montera er utrustning.

Längre fiberpatchkabel

Till mediaboxen medföljer en fiberpatchkabel på 1 meter för att ansluta mediaboxen till fiberuttaget som Wikstrands har monterat hos er. Placerar man mediaboxen intill fiberuttaget räcker denna kabel väl. Skulle du önska placera din mediabox längre ifrån fiberuttaget behöver du beställa en längre fiberpatchkabel. Fiberkablarna finns att beställa i längderna 3, 5, 7 & 10 meter på Bråta fibers hemsida: https://bratanet.se/fiberkabel/.

Dessa fiberkablar kostar (inkl. moms):
3 meter: 92:-
5 meter: 109:-
7 meter: 139:-
10 meter: 154:-

Kostnaden för längre fiberpatchkabel faktureras separat.
Behöver du en längre kabel än 10 meter, kontakta Bråta fiber så löser vi det.

TV-box

För de som beställt Tripple-Play, där även TV ingår kommer det även att levereras en TV-box. Dessa boxar kommer till oss i slutet av februari och vi återkommer med information kring hur den kommer att levereras. Behöver ni mer än en TV-box, kan extra boxar beställas från Sappa efter att vi startat upp leveransen av TV.

Årsmöte 2016

Vi vill samtidigt passa på att informera om att Bråta fiber kommer att ha årsmöte den 4 april kl. 18.30 i Hova kommunhus.

Hälsningar
/Styrelsen

Lägesinformation – Bråta fiber

Vi börjar närma oss jul & årsskifte och den tidpunkt då vårt fibernät skulle vara driftsatt och klart för att kunna se på kalle Anka via vår nya fiberanslutning.

Arbetet med att gräva kanaliseringen, blåsa fiber och svetsa fibernätet har pågått intensivt under sommaren och hösten och i skrivande stund är den största delen av vårt egna fibernät kanaliserat och inblåst i fastigheterna. Det återstår lite kanalisering från gamla Fagerlid by och upp till järnvägen i Fagerlid samt lite från södra Bråta till Bårtorp. Fiberblåsarna ligger också hack i häl med grävarna och håller nu på att blåsa in fiber i Bråta. Fibersvetsningen startar i innevarande vecka och kommer att pågå någon vecka framöver. Alla fastighetsägare kommer att bli kontaktade för inblåsning samt svetsning av fibern.

Vi kan nu, tillsammans med vår entreprenör Wikstrands maskin AB, tyvärr konstatera att vi inte kommer att hinna klart med all svetsning och mätning av fibernätet före årsskiftet och eftersom fibersvetsning är ett precisionsarbete, där vi inte vill tumma på kvalitén, så måste det ske på ett ordnat sätt och med det företag som Wikstrands anlitar.

För att vi ska få signal i vårt fibernät behöver även kommunens stamnät från Göta holme i Gullspång vara klart och driftsatt hela vägen via Thasse fiberförening till vårt nodhus i Bårtorp och vidare till vår nästa grannförening Skagern-Unden. Detta arbete är inte heller helt klart ännu och det återstår en del kanalisering och fiberblåsning från norra Bråta längs väg 200 upp till Midskogskurvan och lite kanalisering av stamnät genom Thasses område.

Då det är ett antal olika faktorer som påverkar när allt kan vara helt klart och Net at Once har monterat sin fiberutrustning, är det svårt att ge ett exakt datum på när vi kan vara igång. En försiktig gissning är ändå att vi bör kunna vara igång i mitten av februari, men vi får återkomma med mer exakt tidpunkt när vi vet mer om detta. (Kostnader för abonnemang och serviceavgift startar inte förrän nätet är taget i drift).

Vi vill i samband med detta understryka det råd som Oscar på Net at Once lämnade på vårt informationsmöte i oktober att inte i nuläget säga upp några befintliga abonnemang så att ni står utan telefoni/bredband om det sker ytterligare förseningar. Det är bättre att få en eller ett par månaders överlapp av tjänster än att stå utan under någon månad. Vill ni dessutom föra över ert befintliga telefonnummer bör ni inte säga upp det innan ni beställer överflytt/portering av det till Net at Once.

Vi har för ett par veckor sedan skickat ut information och avtalsblankett för val av vilken tjänst ni önskar i vårt fibernät. Det har kommit in en hel del avtal. Men vi vill här även passa på att påminna er som ännu inte skickat in detta att göra det senast den 15 december så att vi kan förbereda beställning av de tjänster som ni önskar.

Aktuell information finns alltid att läsa på vår webbplats https://bratanet.se

Till sist vill vi passa på att önska er alla en Riktigt God Jul och ett Gott Nytt år 2016 (med fiber)!

/Styrelsen

Dags att välja tjänster i vårt fibernät

Nu är det dags att välja tjänst för din fiberanslutning.
Det finns fyra olika alternativ beroende på vilket behov du har och om du kommer att använda tjänsterna hela året eller endast under vissa delar av året. För samtliga alternativ gäller att Bråta fiber tar ut en nätavgift på 50:-/månad för underhåll och administrativa tjänster. Nätavgiften tas alltså ut oavsett om man har en aktiv eller vilande anslutning i nätet.

Gruppanslutning

Det mest fördelaktiga och prisvärda alternativet är vår gruppanslutning ”Triple Play” som består av bredband, IP-telefoni och 22 TV-kanaler för 295:-/månad. Som alternativ till detta kan man välja bort TV om man inte vill ha det och betalar då istället 200:-/månad. Gruppanslutningarna kan endast tecknas i samband med att vi tar vårt fibernät i drift och är bundet till hela avtalsperioden på fem år. Dessa abonnemang har en fast månadsavgift under hela avtalstiden men ingen startavgift. Månads- och nätavgiften faktureras av Bråta fiber kvartalsvis i förskott.

Delårsabonnemang

För er som endast vill använda tjänsterna under delar av året har Net at Once tagit fram ett fördelaktigt delårsabonnemang med bredband och telefoni för 200:-/månad. Detta abonnemang har inte någon bindningstid men 1 månads uppsägningstid. D.v.s. ett abonnemang som man kan aktivera via Net at Ones aktiveringsportal när man vill, men minst 1 månad per tillfälle man aktiverar detta. Detta alternativ har en startavgift på 2 500 kr första gången man aktiverar tjänsten för att täcka kostnaden för den tekniska utrustningen. (Denna ingår i månadsavgiften på gruppanslutningarna). Startavgiften och abonnemangskostnaden faktureras direkt från Net at Once medan nätavgiften faktureras av Bråta fiber.

Tjänster i den öppna plattformen

Det finns även möjlighet att istället köpa tjänster i Net at Ones öppna plattform. Information om vilka leverantörer som finns i den öppna plattformen finns på: http://plattform.netatonce.se/tjansteleverantorer.php. Det kan förekomma bindningstid för dessa tjänster och uppsägningstiden är normalt 1 månad. För att teckna dessa tjänster kontaktas Net at Once direkt på tel.: 0771-40 44 00 eller e-post: kundtjanst@netatonce.se. Detta alternativ har en startavgift på 2 500 kr första gången man aktiverar tjänsten för att täcka kostnaden för den tekniska utrustningen. Startavgiften faktureras direkt från Net at Once medan tjänsterna faktureras från resp. tjänsteleverantör och nätavgiften faktureras av Bråta fiber.

Vilande anslutning

Vill man inte aktivera någon tjänst just nu kan man välja att ha sin anslutning vilande. Det innebär i normalfallet att fibern är indragen i ditt hus, men inte inkopplad i vår nod. Det utgår en nätavgift till fiberföreningen även om man har sin anslutning vilande, men man betalar inte för några tjänster. När man önskar aktivera sin anslutning kontaktar man Bråta fiber som kopplar in anslutningen i noden och anmäler till Net at Once att anslutningen ska aktiveras. När man sedan aktiverar någon tjänst i nätet fakturerar Net at Once en startavgift på 2 500:-.
Observera att det inte går att välja gruppanslutningarna när man aktiverar sin anslutning senare utan kan då endast välja delårsabonnemang eller tjänster i den öppna plattformen, se ovan.

Informationsfolder om tjänsterna och valen samt blankett för tjänsteavtalet har skickats ut till alla medlemmar via vanlig post i vecka 48.

Inblåsning av fibern har påbörjats

Den här veckan har blåsning av fiber i vårt stamnät påbörjats i den södra delen, söder om väg 200.20150930_114644

Under kommande veckor kommer inblåsning av fiber att genomföras i området söder om väg 200, det innebär att ni som har fastigheter som ska anslutas till vårt fibernät där inom kort kommer att bli kontaktade för att få fibern inblåst i er fastighet. För att detta ska kunna göras måste er slang vara ingrävd på er tomt och indragen i ert hus. Du som inte har gjort detta ännu behöver därför se till att detta blir gjort så snart som möjligt.

Inblåsning och svetsning av fiber startar inom kort

I början av oktober kommer vår entreprenör Wikstrands Maskin AB att börja blåsa in fiber i de fiberslangar som är nerlagda. Arbetet kommer att påbörjas i den södra delen av vårt område, d.v.s. söder om väg 200 (från Högbrona/Gasstorp/Otterslätten upp till Björstorp/Bårtorp/Hagalo).

Fiberblåsning och svetsning av fiber kommer inledningsvis att göras i vårt stamnät mellan skåpen, men därefter även göras fram till anslutna fastigheter. När fiberblåsningen skall göras fram till fastigheten måste fiberslangen vara nergrävd/nerplöjd på den egna tomten och indragen i fastigheten enligt instruktionerna nedan.

Borrning och indragning av fiberslang i fastigheten PDF-Icon

Wikstrands Maskin kommer att kontakta alla berörda fastighetsägare för att boka upp tid för inblåsning och montering av fiberuttag samt svetsning av fibern i fastigheten, då det är nödvändigt för en fibertekniker att komma in i fastigheten för att göra detta arbete.

Om du har problem med att själv borra hål i fasaden och dra in fiberslangen har Bråta fiber en överenskommelse med Peter Smedberg Fredriksson på PFs Entertainment Service som kan hjälpa till med detta. Kostnad för detta står resp. fastighetsägare själv för och ligger på runt 800:- inkl. moms. Då ingår borrning av hål indragning av fiberslangen, tätning av genomföring samt montering av kabelskydd på utsidan av fasaden där slangen går in i väggen. För kontaktuppgifter, se nedan.

Fiberblåsning och svetsning av fiber i området norr om väg 200 kommer att utföras lite senare när grävningen är gjord även där. Vi återkommer med information om detta senare.

/Styrelsen

 

Kontaktuppgifter

Håltagning och indragning av fiberslang i din fastighet samt kabeldragning inne i fastigheten:
PFs Entertainment Service
Peter Smedberg Fredriksson
Tel. 070-876 38 84, e-post: p.f.sentertainmentservice@telia.com

Hjälp med hopkoppling av enheter och datorservice i allmänhet:
JS Dataservice
Janne Stenström
Tel. 070-387 52 80, e-post: info@js-dataservice.se

Lägesrapport fiberdragning i Bråta med omnejd

Under sommaren har arbete pågått i områdena söder om väg 200 från Bårtorp, Äspelund, Prästkila, Finnkila, Storkila och ner till Gasstorp, Otterslätten och Högbrona. Det som återstår här är nu endast gamla Fagerlid by samt tryckningar av slang under järnvägen och vägar i dessa områden.

Det går att följa med i hur arbetet går framåt på vår områdeskarta på: http://scoutdistrikt.se/bratanet/karta-2/
Här visas alla anslutningspunkter och efterhand som arbetet går framåt markeras områdena med mörk bakgrund för att visa att grävningen är klar där.
I vecka 34 kom vårt nodhus i på plats i Bårtorp. I nodhuset kommer alla fiber att dras samman och utgöra vår kopplingspunkt ut mot internet via Gullspångs fibers stamnät.

Från förra veckan har nu arbetet gått vidare till området norr om väg 200. Vi har nu fått två grävlag från Wikstrands så arbetet går relativt fort fram. Grävlag 1 går nu från Bårtop/Björstorp mot Bråta och Bjärke medan grävlag 2 går från samma punkt mot Smedstorp, Värpe, Guntorp och Kvarnhäljatorp. Se kartan nedan.

Norr_om_200

Många har nu också fått slang nerplöjd/nergrävd på den egna trädgårdstomten, antingen med hjälp av egna krafter eller via Wikstrands. Vi får en del frågor kring håltagning i fasaden på den egna fastigheten, hur man drar in slangen i huset och var anslutningsboxen placeras och hur den ser ut. För håltagningen i fasaden ansvarar varje fastighetsägare själv. I bifogat informationsblad ”Schaktning och håltagning 16 slang” finns utförlig information om hur detta ska gå till.

Anslutningsboxen ska sedan placeras på insidan av väggen där slangen går in, lämpligen ganska lågt på väggen. För mer information om detta samt om den utrustning som ni kommer att få i samband med att vi tar nätet i drift finns i bifogat informationsblad ”Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet”. Denna information finns också på vår hemsida (bratanet.se).

Senare under hösten kommer arbete med att blåsa in fibertråd i slangarna samt montering och svetsning av fiber i era fastigheter att påbörjas. Information om detta får vi återkomma med när det närmar sig.

Vi vet att det kommer att uppstå många frågor och funderingar kring inkoppling, utrustning, abonnemang, mm framöver. Styrelsen kommer därför att bjuda in till ett informationsmöte där styrelsen och våra leverantörer kommer att närvara för att informera, visa utrustning och svara på frågor. Inbjudan till denna kommer att skickas ut senare, men vik redan nu tisdagen den 27 oktober kl. 18.30 för detta informationsmöte.

Följ arbetet och håll dig informerad via vår hemsida http://scoutdistrikt.se/bratanet.

Med förhoppning om en skön höst!

/Styrelsen

Tillfällig mobil bredbandslösning tills fibernätet är klart

De medlemmar som idag har en fast bredbandslösning via ADSL har under maj månad fått brev från Quadracom networks om att denna tjänst kommer att tas ur bruk den 30 juni. Detta innebär att ni som har denna lösning kommer att stå utan bredbandsuppkoppling efter den 30 juni och fram tills vårt fibernät är tagit i drift framåt årsskiftet 2015.

För att inte stå utan bredbandsuppkoppling under denna period finns olika mobila lösningar och teknisk utrustning att använda. Vi har tidigare informerat om det erbjudande som Net at Once har lämnat, men vill med denna information lämna ytterligare förslag på alternativ och lämplig teknisk utrustning för att lösa er temporära bredbandsuppkoppling.

Vad man ska välja för operatör beror dels på priset, men inte minst på vilken teckning den valda operatören har där jag har min fastighet. Det är därför svårt att lämna något generellt råd. Några i styrelsen har provat och valt mobilt bredband från Telia vilket har visat sig ha relativt bra täckning där vi provat, men kan inte garantera att det är det bästa just där du har din fastighet.

Den största begränsningen med ett mobilt bredband, utöver att täckningen inte är så bra överallt på landsbygden och att hastigheten är beroende av hur många som använder tjänsten samtidigt, är att leverantörerna har satt upp en begränsning i hur mycket data som man får ladda ner per månad. Vanligen betalar man för 5, 20, 50 eller 100 GB datamängd per månad och hamnar då på en månadskostnad på mellan 99-399:-/månad. Hur mycket detta räcker till är svårt att säga, men om man tittar på film via SVTPlay, Netflix, Viaplay eller liknande tjänster kan man räkna med att det går ca 1 GB/tim. Detta innebär att 10 GB räcker till ca 10 timmars film, d.v.s. ca 20 minuters film/dag. Lyssnar man på musik via t.ex. Spotify så går det åt ca 100 MB/tim, vilket innebär att 10 GB räcker till ca 100 timmars musik eller ca 3,5 timmar/dag. Är man sedan flera i familjen som använder det mobila bredbandet så tickar datamängden snabbt iväg.
Läs mer om datamängder på: http://bredbandsleverantorer.se/datamangd link

Abonnemang                                       

Erbjudande från Telia gäller t.o.m. 16/8 och måste beställas på telia.se
http://www.telia.se/privat/bredband/abonnemang-kontantkort/produkt/telia-mobilt-bredband link

Mobilt bredband 3G/4G

Telia mobilt bredband – 6, 20 eller 40 GB/månad
Startavgift 0:-, 1 månads uppsägningstid

Hastigheten är i normalfallet 10-40Mbit/s upp till 100 Mbit/s i 4G-nätet.
Normalhastighet i 3G nätet 2-10Mbit/s upp till 32Mbit/s.

6 GB             99:-/månad
20 GB          199:-/månad
40 GB          299:-/månad

 

Motsvarande alternativ finns även hos t.ex. Tele2

Beställs på: http://www.tele2.se/handla/mobilt-bredband-4g/ link

5 GB             99:-/månad
20 GB          149:-/månad
50 GB          249:-/månad

Förslag på lämplig utrustning

 Alternativ 1 

  mobilt_1 Huawei E3372
3G/4G USB-modem för anslutning till en stationär eller bärbar dator. Ca 745:- (hos Dustinhome.se) 

Alternativ 2

mobilt_2 Huawei E3372 + D-Link DWR-116
3G/4G USB-modem + trådlös router för anslutning av både stationär dator (4 portar) med kabel samt trådlöst WiFi för bärbara datorer, surfplattor och smartphone. Ca 745:- + 349:- = 1094:- (hos Dustinhome.se)

 Alternativ 3

mobilt_3 D-Link DWR-921
Trådlös router med inbyggt 3G/4G-modem för anslutning av både stationär dator (4 portar) med kabel samt trådlöst WiFi för bärbara datorer, surfplattor och smartphone. Ca 1789:- (hos Dustinhome.se)

>Förslag på prisvärda mobila lösningar PDF-Icon

Anslutningsbox för inkommande fiber

Den inkommande fiberkabeln kopplas till anslutningsboxen (ca 7x9x2,5 cm) som monteras på insidan av fastigheten. Utrustningen skall placeras i ett uppvärmt utrymme och på en vägg där den kan sitta i många år framöver. Exempelvis, där husets el-centrals är placerad, en garderob eller liknande, ett utrymme som inte kommer att renoveras eller byggas om på lång tid. Inte i tvättstugan. Vad gäller temperatur får rummet inte understiga 0°C eller överstiga + 45° C. Elanslutningsboxektroniken som monteras efter fiberuttaget behöver ett jordat eluttag 230 volt.

 

>Här finns en utförlig beskrivning för fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernät

Varför ska jag ha fiber?

Förutom det självklara att man får snabbt, stabilt och framtidssäkert bredband finns det flera andra saker som talar för att du skall vara med och bygga vårt egna fibernät. Vi kommer kunna få bättre och stabilare telenät med IP-telefoni när ledningarna grävts ner och du får HD-TV hemma utan att stå på taket och justera antenner och paraboler samt ett kanalutbud som du kan anpassa efter dina önskemål. Fibernätet kommer att utgöra ryggraden i hushållens framtida kommunikation och innebära möjlighet för dig att nyttja befintliga och kommande tjänster så som videosamtal, interaktiva medier, larm & övervakning, sjukvårdskontakter, etc. Dessa tjänster kräver ett snabbt och stabilt nät utan några begränsningar i överförningsmängd och hastighet. Fiber är därför sannolikt snart en lika självklar infrastruktur som att ha vatten i kranen, el i uttaget och avlopp i badrummet.

>Läs mer i vårt informationsbrev 2015-05-04