Vem står för återställning av grävning på min egen trädgårdstomt, uppfart eller asfalterad yta?

Föreningen bekostar grävning, förläggning av ledning och återfyllning fram till fastighetens tomtgränsgräns för anlagd trädgård. Förläggning genom trädgårdsyta, asfalterade ytor eller på annat sätt bearbetade eller anlagda ytor utförs och bekostas av fastighetsägaren själv. Detta gäller även återställning av ytan. Detta kan ske antingen genom eget arbete med grävning eller som köp av tjänst (§2 i anslutningsavtalet).

Fastighetsägare kan önska avlämningspunkt vid trädgårdstomt, men det är föreningen tillsammans med markentreprenören som beslutar om var det är möjligt och lämpligt att avlämna med hänsyn till rimliga dragningar och andra faktorer.

Genom vår markentreprenör Wikstrands maskin AB finns det möjlighet att köpa grävningstjänsten enligt särskild prislista. I Wikstrands åtagande och i angivna priser görs en grovåterställning av marken. Ytterligare återställning eller ev. omläggning av asfaltyta, grusning, etc, görs och bekostas av fastighetsägaren själv. Det är alltså inte föreningens ansvar att återställa markytor innanför trädgårdsgränsen.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)