Frågor och svar

Här hittar du ofta ställda frågor och svar på dessa. Du kan också söka på ämne eller ord nedan.

 • Alla frågor och svar
Expand All | Collapse All
 • 1. Hur flyttar jag över mitt befintliga telefonabonnemang till Net at Once?
   

  Har du ett befintligt telefonabonnemang hos t.ex. Telia, Tele2, m.fl. kan du flytta över detta till Net at Once och behålla det befintliga numret. IP-telefoni ingår i våra gruppabonnemang och kostar inget extra i abonnemang (samtalskostnad tillkommer).

  Du kan flytta ditt telefonabonnemang (portera telefonnumret) till Net at Once genom att beställa detta i registreringsportalen. Har du Telia som operatör idag sköter Net at Once även uppsägningen av ditt befintliga abonnemang hos Telia. Uppsägningstiden hos Telia är normalt tre (3) månader, vilket innebär att det dröjer denna tid innan abonnemanget flyttas över till Net at Once. Har du någon annan operatör idag behöver du själv kontakta dem för att säga upp det.

  Har du inget fast telefonabonnemang idag och beställer ett nytt nummer från Net at Once kommer telefonen att börja fungera inom 5-8 arbetsdagar.

  More
 • 2. Hur kommer jag igång med min TV från Telia?
   

  När du har registrerat dig i Net at Ones registreringsportal kommer Internet att fungera direkt.

  För att TV-abonnemanget ska komma igång behöver en aktivering av detta också göras hos Telia innan TV-kanalerna fungerar.
  Aktivera ditt TV-abonnemang samt beställ din TV-box på https://telia.se/aktivera. Sök fram din adress och välj alternativet "TV och Streaming Bas" för 0 kr/månad och gå vidare ocj logga in med Mobilt BankID för att slutföra beställningen.
  Har du inte möjlighet att använda Mobilt BankID kan du i andra hand kontakta Telia på te 020-202070 för att göra beställningen där.

  Telia släpper bara in nya kunder två gånger per år, i maj och november. Gör du din beställning däremmelan behver du vänta på din TV-box och abonnemang från Telia till dessa tillfällen. Under tiden finns det möjlighet att få låna en annan TV-box för attkunna se TV-kanalerna. Kontakta Gullspångs fibernät om du vill beställa TV från Telia.

  More
 • 3. Hur gör jag om jag behöver mer än en TV-box?
   

  Behöver ni mer än en TV-box kaontaktar du Gullspångs fibernät.
  Telia slåpper bara in nya TV-kunder vid två tillfällen per år, i maj och november. Det finns möjlighet att få låna en TV-box från en annan TV-leverantör under tiden om man skulle vilja det.

  More
 • 4. Vilka abonnemang finns det?
   

  Kommunikationsoperatören Net at Once erbjuder:
  - Gruppanslutet s.k. Triple play-abonnemang (Bredband/TV/Telefoni)
  - Gruppanslutet bredband/telefoni-abonnemang
  - Delårsabonnemang
  - Enskilda tjänster i den öppna plattformen.

  Utöver detta kommer det även att finnas möjlighet för företag att köpa tjänster i nätet.

  Läs mer på: Tjanster i nätet

  More
 • 5. Kan jag teckna gruppanslutning senare?
   

  Nej, det är endast möjligt att teckna gruppanslutning "triple-play" (bredband/telefoni/tv) och gruppanslutning bredband/telefoni (alternativ 1 & 2 på avtalsblanketten) i samband med att vårt när driftssätts i början av 2016. Detta är ett erbjudande från vår kommunikationsoperatör som bygger på att man tecknar abonnemanget för hela femårsperioden. Därefter är det endast möjligt att teckna delårsabonnemang eller tjänster i det öppna nätet. En startavgift på 2.500:- tillkommer då.

  More
 • 6. Vilken utrustning kommer jag att få för min fiberanslutning?
   

  Den utrustning som du kommer att få och ska monteras i din fastighet om du väljer vårt paket med gruppanslutning ”Tripple-play” är följande:

  Kopplingsbox/fiberanslutning - monteras av Elektronikhuset på insidan av vägg där fibern kommer in. Det är i denna som fiberpatchkabeln (fibersvansen) ansluts och dras vidare till routern.

  Mediabox/Router – i denna ansluts andra änden av fiberpatchkabeln (a) och du monterar den själv där du vill ha den. Det ingår en fiberpatchkabel på 1 meter. Behöver du en längre kabel går detta att beställa av föreningen.
  Det är till denna enhet som all utrustning ska anslutas (datorer, TV-box, telefon).
  Denna enhet innehåller också en trådlös accesspunkt som gör att du kan ansluta till internet från t.ex. en surfplatta eller bärbar dator via wifi. Du kan koppla in dina befintliga telefonjack till routern genom att ansluta första jacket till routerns telefonuttag och sedan använda den befintliga dragningen av telefonledning i ditt hus.

  TV-box – placeras intill din TV som ansluts till denna via en HDMI-kabel. Du behöver en TV-box till varje TV som du vill ansluta till fibernätet. Mellan denna enhet och routern används en nätverkskabel . I paketet ingår en TV-box och om du vill ha fler kan detta beställas separat.

  Läs mer om: Fiberdragning och utrustning i hemmet för Fibernätet

  More
 • 7. Hur drar jag in fiberslangen i huset och var placerar man fiberuttaget?
   

  Fiberslangen dras in i huset genom ett hål som man borrar ca 45 grader snett inifrån och ut ca 25 cm från golvet. Fiberslangen är 16 mm tjock utvändigt och det är därför bra om man borrar ett hål som är lite större än detta för att kunna täta ordentligt runt slangen så att inte fukt tränger in i huset. Slangen lämnas med en ände inne i huset som är ca 60 cm lång. Den kommer sedan att fästas och kapas av när Wikstrands Maskin AB kommer och blåser in fibern och monterar fiberuttaget i huset.

  fiberslang_in_i_huset

   

  Slangen fästs längs husgrunden upp till hålet och skyddas med ett kabelskydd (u-profil) som sätts ner i marken där slangen kommer upp och upp förbi över hålet i väggen.

  Läs mer här: Borrning och indragning av fiberslang i fastigheten

  More
 • 8. Hur gör jag med medieboxen i fritidshuset på vintern?
   

  Medieboxen är gjord för att användas i torra utrymmen och i en temperatur mellan 0 och +30 grader. Om du har den i en fritidsbostad som inte är uppvärmd under vinterhalvåret bör du inte använda utrustningen om temperaturen är under 0 och om det är fuktigt i rummet. På våren bör utrymmet först värmas upp till normal rumstemperatur och ev. fukt i rummet bör torka upp innan du startar din utrustning. Alternativt kan medieboxen ”snäppas” bort från väggfästet och förvaras i torrt och varmt utrymme under vinterhalvåret.

  More
 • 9. Vem står för återställning av grävning på min egen trädgårdstomt, uppfart eller asfalterad yta?
   

  Föreningen bekostar grävning, förläggning av ledning och återfyllning fram till fastighetens tomtgränsgräns för anlagd trädgård. Förläggning genom trädgårdsyta, asfalterade ytor eller på annat sätt bearbetade eller anlagda ytor utförs och bekostas av fastighetsägaren själv. Detta gäller även återställning av ytan. Detta kan ske antingen genom eget arbete med grävning eller som köp av tjänst (§2 i anslutningsavtalet).

  Fastighetsägare kan önska avlämningspunkt vid trädgårdstomt, men det är föreningen tillsammans med markentreprenören som beslutar om var det är möjligt och lämpligt att avlämna med hänsyn till rimliga dragningar och andra faktorer.

  Genom vår markentreprenör Wikstrands maskin AB finns det möjlighet att köpa grävningstjänsten enligt särskild prislista. I Wikstrands åtagande och i angivna priser görs en grovåterställning av marken. Ytterligare återställning eller ev. omläggning av asfaltyta, grusning, etc, görs och bekostas av fastighetsägaren själv. Det är alltså inte föreningens ansvar att återställa markytor innanför trädgårdsgränsen.

  More
 • 10. Är det moms på kapitalinsatsen till föreningen?
   

  Kapitalinsatsen i den ekonomiska föreningen utgör medlemmens andel i ägandet av fibernätet. Man kan se det som att medlemmarna lånar ur kapital till föreningen och har i någon mening en fordran innestående som kan komma att betalas tillbaka om föreningen får ett överskott eller säljer nätet till någon kommersiell aktör.

  Det är alltså ingen moms på detta då det inte handlar om köp av varor eller tjänster. Som medlem kan man bara ha en andel per fastighet (fastighetsbeteckning) i föreningen. Tillkommande extra anslutningar på samma fastighet är då att betrakta som köp av föreningen som förmedlar detta och då utgår moms på denna kostnad.

  More
 • 11. Varför måste jag betala för mitt abonnemang en hel månad innan perioden startar?
   

  Alla tjänster fakturas kvartalsvis i förskott med förfallodatum en månad före den period som betalningen gäller. Detta beror på att Gullspångs fibernät måste hinna få in allas inbetalningar innan fakturan från Net at Once på samtliga abonnemang förfaller till betalning den första dagen i perioden.

  Eftersom det vid förfallodatumet för våra fakturor till medlemmarna i fiberföreningarna saknas ca 20% av inbetalningarna och en del medlemmar betalar först efter flera påminnelser behöver vi denna extra månad för att få in pengarna och betala ut dessa till resp. fiberförening så att dessa kan betala för medlemmarnas abonnemang.

  Faktureringsdatum | Gullspångs fibernät

  Fakturadatum Förfallodatum Avser period
  2017-02-02 2017-02-28 April – Juni 2017
  2017-05-04 2017-05-31 Juli – September 2017
  2017-08-03 2017-08-31 Oktober – December 2017
  2017-11-02 2017-11-30 Januari – Mars 2017
  More

Hittar du inte svar på din fråga här eller på någon annan stans på vår hemsida kan du skicka din fråga till oss:

Ditt namn (obligatorisk)

Din e-post (obligatorisk)

Ämne

Din fråga