Inblåsning och svetsning av fiber startar inom kort

I början av oktober kommer vår entreprenör Wikstrands Maskin AB att börja blåsa in fiber i de fiberslangar som är nerlagda. Arbetet kommer att påbörjas i den södra delen av vårt område, d.v.s. söder om väg 200 (från Högbrona/Gasstorp/Otterslätten upp till Björstorp/Bårtorp/Hagalo).

Fiberblåsning och svetsning av fiber kommer inledningsvis att göras i vårt stamnät mellan skåpen, men därefter även göras fram till anslutna fastigheter. När fiberblåsningen skall göras fram till fastigheten måste fiberslangen vara nergrävd/nerplöjd på den egna tomten och indragen i fastigheten enligt instruktionerna nedan.

Borrning och indragning av fiberslang i fastigheten PDF-Icon

Wikstrands Maskin kommer att kontakta alla berörda fastighetsägare för att boka upp tid för inblåsning och montering av fiberuttag samt svetsning av fibern i fastigheten, då det är nödvändigt för en fibertekniker att komma in i fastigheten för att göra detta arbete.

Om du har problem med att själv borra hål i fasaden och dra in fiberslangen har Bråta fiber en överenskommelse med Peter Smedberg Fredriksson på PFs Entertainment Service som kan hjälpa till med detta. Kostnad för detta står resp. fastighetsägare själv för och ligger på runt 800:- inkl. moms. Då ingår borrning av hål indragning av fiberslangen, tätning av genomföring samt montering av kabelskydd på utsidan av fasaden där slangen går in i väggen. För kontaktuppgifter, se nedan.

Fiberblåsning och svetsning av fiber i området norr om väg 200 kommer att utföras lite senare när grävningen är gjord även där. Vi återkommer med information om detta senare.

/Styrelsen

 

Kontaktuppgifter

Håltagning och indragning av fiberslang i din fastighet samt kabeldragning inne i fastigheten:
PFs Entertainment Service
Peter Smedberg Fredriksson
Tel. 070-876 38 84, e-post: p.f.sentertainmentservice@telia.com

Hjälp med hopkoppling av enheter och datorservice i allmänhet:
JS Dataservice
Janne Stenström
Tel. 070-387 52 80, e-post: info@js-dataservice.se