Följ hur grävning och fiberdragning går framåt

Följ hur grävning och fiberdragning går frammåt

Vecka 15. Första leveransen av fiberslang.fiberslang

Vecka 20. Nu börjar slangen läggas ner.20150512_graver2

20150512_graver320150512_graver1

20150714_113632

Vecka 31 – Nerplöjning av slang i trädgård. Notera så liten åverkan maskinen gör i trädgården.

20150727_101948_resized

Vecka 34 – Vårt nodhus (som kopplar samman alla fastigheter med omvärlden) är nu på plats i Bårtorp.

nodhus2

nodhus

Vecka 40 – Inblåsning av fiber påbörjas.

20150930_114644

Inblåsning av fiber har påbörjats

Under vecka 40 har blåsning av fiber i vårt stamnät påbörjats i den södra delen, söder om väg 200.

Under kommande veckor kommer inblåsning av fiber att genomföras i området söder om väg 200. För att detta ska kunna göras måste er slang vara ingrävd på er tomt och indragen i ert hus. Du som inte har gjort detta ännu behöver därför se till att detta blir gjort så snart som möjligt.

Nu är vårt nodhus på plats!

Nodhuset som ska knyta samman fiber från alla fastigheter med omvärlden är nu på plats i Bårtorp. 

Under vecka 34 kommer grävningsarbetet att fortsätta i Bråta och börja vid väg 200 mot Smedstorp. Ett andra grävlag kommer inom kort att påbörja grävning vid Sörgården Hagalo mot skolan.

Arbetet med grävning av fiberslang  går framåt

Följ hur arbetet med grävningen går framåt på vår områdeskarta. Svart linje kring mörkskuggat område på kartan är färdiggrävt.

Information om ADSL-tjänstens nedsläckning

Net at Once erbjudande om tillfällig mobil lösning tills vårt fibernät är i drift.
>Mobiluppkoppling Bråta fiberförening 2015 PDF-Icon

Det finns även andra alternativa mobila bredbandslösningar och utrustning att använda tills fibernätet är klart.
>Förslag på prisvärda mobila lösningar PDF-Icon

*

Prislista på grävning på den egna tomten

Vår markentreprenör Wikstrands Maskin AB erbjuder anslutna medlemmar möjlighet att köpa grävningen för fibern på den egna tomten.

Schktningsarbete och håltagning

Information om hur schaktningsarbete på tomtmark samt hur håltagning i fastigheten mm ska göras.
>Schaktning och håltagning 16 slang PDF-Icon

*

Anslutningsbox för inkommande fiber

Den inkommande fiberkabeln kopplas till anslutningsboxen (ca 7x9x2,5 cm) som monteras på insidan av fastigheten. Utrustningen skall placeras i ett uppvärmt utrymme och på en vägg där den kan sitta i många år framöver. Exempelvis, där husets el-centrals är placerad, en garderob eller liknande, ett utrymme som inte kommer att renoveras eller byggas om på lång tid. Inte i tvättstugan. Vad gäller temperatur får rummet inte understiga 0°C eller överstiga + 45° C . Ektroniken sommonteras efter fiberuttaget behöver ett jordat eluttag 230volt.
>Här finns en utförlig beskrivning för fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernät PDF-Icon