Teckna avtal

För frågor om avtal och hur det tecknas kontakta någon av de områdesansvariga i ditt område.

Fagerlid-Gastorp-Håkankila-Hässleberg-Hagalo-Bårtorp

Jens Ivarhag 070-373 21 50
Per Govertsson 070 581 38 31
William Krijger

Bråta

Annika Kjellkvist 070-574 05 23
Rebecka Nilsson 070-680 90 77

Bjerke-Häljatorp-Melltorp-Gudhammar

Håkan Tropp 0733-822711
Fredrik Karlsson 070-529 01 95

Brushult-Lorensberg-Smedstorp-Värpe-Struppkärr-Folkeberg-Björtorp-
Hungstorp

Bertil Svensson  070-164 15 24
Tommy Jansson 070-570 33 09