Kan jag teckna gruppanslutning senare?

Nej, det är endast möjligt att teckna gruppanslutning ”triple-play” (bredband/telefoni/tv) och gruppanslutning bredband/telefoni (alternativ 1 & 2 på avtalsblanketten) i samband med att vårt när driftssätts i början av 2016. Detta är ett erbjudande från vår kommunikationsoperatör som bygger på att man tecknar abonnemanget för hela femårsperioden. Därefter är det endast möjligt att teckna delårsabonnemang eller tjänster i det öppna nätet. En startavgift på 2.500:- tillkommer då.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)