Är det moms på kapitalinsatsen till föreningen?

Kapitalinsatsen i den ekonomiska föreningen utgör medlemmens andel i ägandet av fibernätet. Man kan se det som att medlemmarna lånar ur kapital till föreningen och har i någon mening en fordran innestående som kan komma att betalas tillbaka om föreningen får ett överskott eller säljer nätet till någon kommersiell aktör.

Det är alltså ingen moms på detta då det inte handlar om köp av varor eller tjänster. Som medlem kan man bara ha en andel per fastighet (fastighetsbeteckning) i föreningen. Tillkommande extra anslutningar på samma fastighet är då att betrakta som köp av föreningen som förmedlar detta och då utgår moms på denna kostnad.

Was this answer helpful ? Yes (1) / No (0)