Varför ska jag ha fiber?

Förutom det självklara att man får snabbt, stabilt och framtidssäkert bredband finns det flera andra saker som talar för att du skall vara med och bygga vårt egna fibernät. Vi kommer kunna få bättre och stabilare telenät med IP-telefoni när ledningarna grävts ner och du får HD-TV hemma utan att stå på taket och justera antenner och paraboler samt ett kanalutbud som du kan anpassa efter dina önskemål. Fibernätet kommer att utgöra ryggraden i hushållens framtida kommunikation och innebära möjlighet för dig att nyttja befintliga och kommande tjänster så som videosamtal, interaktiva medier, larm & övervakning, sjukvårdskontakter, etc. Dessa tjänster kräver ett snabbt och stabilt nät utan några begränsningar i överförningsmängd och hastighet. Fiber är därför sannolikt snart en lika självklar infrastruktur som att ha vatten i kranen, el i uttaget och avlopp i badrummet.

>Läs mer i vårt informationsbrev 2015-05-04