Dags att välja tjänster i vårt fibernät

Nu är det dags att välja tjänst för din fiberanslutning.
Det finns fyra olika alternativ beroende på vilket behov du har och om du kommer att använda tjänsterna hela året eller endast under vissa delar av året. För samtliga alternativ gäller att Bråta fiber tar ut en nätavgift på 50:-/månad för underhåll och administrativa tjänster. Nätavgiften tas alltså ut oavsett om man har en aktiv eller vilande anslutning i nätet.

Gruppanslutning

Det mest fördelaktiga och prisvärda alternativet är vår gruppanslutning ”Triple Play” som består av bredband, IP-telefoni och 22 TV-kanaler för 295:-/månad. Som alternativ till detta kan man välja bort TV om man inte vill ha det och betalar då istället 200:-/månad. Gruppanslutningarna kan endast tecknas i samband med att vi tar vårt fibernät i drift och är bundet till hela avtalsperioden på fem år. Dessa abonnemang har en fast månadsavgift under hela avtalstiden men ingen startavgift. Månads- och nätavgiften faktureras av Bråta fiber kvartalsvis i förskott.

Delårsabonnemang

För er som endast vill använda tjänsterna under delar av året har Net at Once tagit fram ett fördelaktigt delårsabonnemang med bredband och telefoni för 200:-/månad. Detta abonnemang har inte någon bindningstid men 1 månads uppsägningstid. D.v.s. ett abonnemang som man kan aktivera via Net at Ones aktiveringsportal när man vill, men minst 1 månad per tillfälle man aktiverar detta. Detta alternativ har en startavgift på 2 500 kr första gången man aktiverar tjänsten för att täcka kostnaden för den tekniska utrustningen. (Denna ingår i månadsavgiften på gruppanslutningarna). Startavgiften och abonnemangskostnaden faktureras direkt från Net at Once medan nätavgiften faktureras av Bråta fiber.

Tjänster i den öppna plattformen

Det finns även möjlighet att istället köpa tjänster i Net at Ones öppna plattform. Information om vilka leverantörer som finns i den öppna plattformen finns på: http://plattform.netatonce.se/tjansteleverantorer.php. Det kan förekomma bindningstid för dessa tjänster och uppsägningstiden är normalt 1 månad. För att teckna dessa tjänster kontaktas Net at Once direkt på tel.: 0771-40 44 00 eller e-post: kundtjanst@netatonce.se. Detta alternativ har en startavgift på 2 500 kr första gången man aktiverar tjänsten för att täcka kostnaden för den tekniska utrustningen. Startavgiften faktureras direkt från Net at Once medan tjänsterna faktureras från resp. tjänsteleverantör och nätavgiften faktureras av Bråta fiber.

Vilande anslutning

Vill man inte aktivera någon tjänst just nu kan man välja att ha sin anslutning vilande. Det innebär i normalfallet att fibern är indragen i ditt hus, men inte inkopplad i vår nod. Det utgår en nätavgift till fiberföreningen även om man har sin anslutning vilande, men man betalar inte för några tjänster. När man önskar aktivera sin anslutning kontaktar man Bråta fiber som kopplar in anslutningen i noden och anmäler till Net at Once att anslutningen ska aktiveras. När man sedan aktiverar någon tjänst i nätet fakturerar Net at Once en startavgift på 2 500:-.
Observera att det inte går att välja gruppanslutningarna när man aktiverar sin anslutning senare utan kan då endast välja delårsabonnemang eller tjänster i den öppna plattformen, se ovan.

Informationsfolder om tjänsterna och valen samt blankett för tjänsteavtalet har skickats ut till alla medlemmar via vanlig post i vecka 48.