Lägesinformation – Bråta fiber

Vi börjar närma oss jul & årsskifte och den tidpunkt då vårt fibernät skulle vara driftsatt och klart för att kunna se på kalle Anka via vår nya fiberanslutning.

Arbetet med att gräva kanaliseringen, blåsa fiber och svetsa fibernätet har pågått intensivt under sommaren och hösten och i skrivande stund är den största delen av vårt egna fibernät kanaliserat och inblåst i fastigheterna. Det återstår lite kanalisering från gamla Fagerlid by och upp till järnvägen i Fagerlid samt lite från södra Bråta till Bårtorp. Fiberblåsarna ligger också hack i häl med grävarna och håller nu på att blåsa in fiber i Bråta. Fibersvetsningen startar i innevarande vecka och kommer att pågå någon vecka framöver. Alla fastighetsägare kommer att bli kontaktade för inblåsning samt svetsning av fibern.

Vi kan nu, tillsammans med vår entreprenör Wikstrands maskin AB, tyvärr konstatera att vi inte kommer att hinna klart med all svetsning och mätning av fibernätet före årsskiftet och eftersom fibersvetsning är ett precisionsarbete, där vi inte vill tumma på kvalitén, så måste det ske på ett ordnat sätt och med det företag som Wikstrands anlitar.

För att vi ska få signal i vårt fibernät behöver även kommunens stamnät från Göta holme i Gullspång vara klart och driftsatt hela vägen via Thasse fiberförening till vårt nodhus i Bårtorp och vidare till vår nästa grannförening Skagern-Unden. Detta arbete är inte heller helt klart ännu och det återstår en del kanalisering och fiberblåsning från norra Bråta längs väg 200 upp till Midskogskurvan och lite kanalisering av stamnät genom Thasses område.

Då det är ett antal olika faktorer som påverkar när allt kan vara helt klart och Net at Once har monterat sin fiberutrustning, är det svårt att ge ett exakt datum på när vi kan vara igång. En försiktig gissning är ändå att vi bör kunna vara igång i mitten av februari, men vi får återkomma med mer exakt tidpunkt när vi vet mer om detta. (Kostnader för abonnemang och serviceavgift startar inte förrän nätet är taget i drift).

Vi vill i samband med detta understryka det råd som Oscar på Net at Once lämnade på vårt informationsmöte i oktober att inte i nuläget säga upp några befintliga abonnemang så att ni står utan telefoni/bredband om det sker ytterligare förseningar. Det är bättre att få en eller ett par månaders överlapp av tjänster än att stå utan under någon månad. Vill ni dessutom föra över ert befintliga telefonnummer bör ni inte säga upp det innan ni beställer överflytt/portering av det till Net at Once.

Vi har för ett par veckor sedan skickat ut information och avtalsblankett för val av vilken tjänst ni önskar i vårt fibernät. Det har kommit in en hel del avtal. Men vi vill här även passa på att påminna er som ännu inte skickat in detta att göra det senast den 15 december så att vi kan förbereda beställning av de tjänster som ni önskar.

Aktuell information finns alltid att läsa på vår webbplats https://bratanet.se

Till sist vill vi passa på att önska er alla en Riktigt God Jul och ett Gott Nytt år 2016 (med fiber)!

/Styrelsen