Inblåsning av fibern har påbörjats

Den här veckan har blåsning av fiber i vårt stamnät påbörjats i den södra delen, söder om väg 200.20150930_114644

Under kommande veckor kommer inblåsning av fiber att genomföras i området söder om väg 200, det innebär att ni som har fastigheter som ska anslutas till vårt fibernät där inom kort kommer att bli kontaktade för att få fibern inblåst i er fastighet. För att detta ska kunna göras måste er slang vara ingrävd på er tomt och indragen i ert hus. Du som inte har gjort detta ännu behöver därför se till att detta blir gjort så snart som möjligt.