Lägesrapport fiberdragning i Bråta med omnejd

Under sommaren har arbete pågått i områdena söder om väg 200 från Bårtorp, Äspelund, Prästkila, Finnkila, Storkila och ner till Gasstorp, Otterslätten och Högbrona. Det som återstår här är nu endast gamla Fagerlid by samt tryckningar av slang under järnvägen och vägar i dessa områden.

Det går att följa med i hur arbetet går framåt på vår områdeskarta på: http://scoutdistrikt.se/bratanet/karta-2/
Här visas alla anslutningspunkter och efterhand som arbetet går framåt markeras områdena med mörk bakgrund för att visa att grävningen är klar där.
I vecka 34 kom vårt nodhus i på plats i Bårtorp. I nodhuset kommer alla fiber att dras samman och utgöra vår kopplingspunkt ut mot internet via Gullspångs fibers stamnät.

Från förra veckan har nu arbetet gått vidare till området norr om väg 200. Vi har nu fått två grävlag från Wikstrands så arbetet går relativt fort fram. Grävlag 1 går nu från Bårtop/Björstorp mot Bråta och Bjärke medan grävlag 2 går från samma punkt mot Smedstorp, Värpe, Guntorp och Kvarnhäljatorp. Se kartan nedan.

Norr_om_200

Många har nu också fått slang nerplöjd/nergrävd på den egna trädgårdstomten, antingen med hjälp av egna krafter eller via Wikstrands. Vi får en del frågor kring håltagning i fasaden på den egna fastigheten, hur man drar in slangen i huset och var anslutningsboxen placeras och hur den ser ut. För håltagningen i fasaden ansvarar varje fastighetsägare själv. I bifogat informationsblad ”Schaktning och håltagning 16 slang” finns utförlig information om hur detta ska gå till.

Anslutningsboxen ska sedan placeras på insidan av väggen där slangen går in, lämpligen ganska lågt på väggen. För mer information om detta samt om den utrustning som ni kommer att få i samband med att vi tar nätet i drift finns i bifogat informationsblad ”Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet”. Denna information finns också på vår hemsida (bratanet.se).

Senare under hösten kommer arbete med att blåsa in fibertråd i slangarna samt montering och svetsning av fiber i era fastigheter att påbörjas. Information om detta får vi återkomma med när det närmar sig.

Vi vet att det kommer att uppstå många frågor och funderingar kring inkoppling, utrustning, abonnemang, mm framöver. Styrelsen kommer därför att bjuda in till ett informationsmöte där styrelsen och våra leverantörer kommer att närvara för att informera, visa utrustning och svara på frågor. Inbjudan till denna kommer att skickas ut senare, men vik redan nu tisdagen den 27 oktober kl. 18.30 för detta informationsmöte.

Följ arbetet och håll dig informerad via vår hemsida http://scoutdistrikt.se/bratanet.

Med förhoppning om en skön höst!

/Styrelsen